Logo Psychoterapia Sylwia Kita
Kwalifikacje:

 • 4-letnia Profesjonalna Szkoła Psychoterapii w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie akredytowana przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej
 • certyfikowany psychoterapeuta psychoterapii integracyjnej – Certyfikat nr 41 wydany przez Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej
 • Studium Pomocy Psychologicznej dla Par I stopnia w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie
 • Studium Pomocy Psychologicznej dla Par II stopnia w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie – Certyfikat nr 21 specjalisty w zakresie Pomocy Psychologicznej dla Par
 • Studium Symbol i przestrzeń w pracy terapeutycznej
 • Terapia osób z uzależnieniami behawioralnymi w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie
 • Szkolenie: Poszerzanie świadomości własnego Ja w ujęciu Gestalt – konflikt, sen
 • Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie
 • Psychoterapeutyczny Trening Osobisty
 • Szkolenie: Transactional Analysis 101 akredytowany przez Institute of Transactional Analysis Cambridge
 • Szkolenie: Eata Outreach Program
 • Szkolenie: Skrypt transgeneracyjny (działanie przekazów międzypokoleniowych)
 • Szkolenie: Praca z wyobraźnią, symbolami, snami i narracjami osobistymi w psychoterapii
 • Szkoła Letnia: Perspektywa skryptu – skrypt w perspektywie w Krakowie
 • 1,5 roczne studia podyplomowe z socjoterapii
 • 5-letnie studia magisterskie z pedagogiki
 • 4-letnie studia doktoranckie na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego
 • Członek Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej