Logo Psychoterapia Sylwia KitaSpecjalizuję się w udzielaniu pomocy psychoterapeutycznej osobom dorosłym powyżej 18 roku życia przeżywającym problemy osobiste, a w szczególności w sprawach dotyczących:

  • uczucia niepokoju, smutku, lęku, utraty nadziei, żałoby, myśli samobójczych, itp.
  • trudnych relacji z bliskimi osobami (terapia par/małżeńska)
  • współuzależnień, przemocy emocjonalnej, fizycznej
  • przemocy seksualnej
  • traum z dzieciństwa
  • trudności w rozpoznawaniu własnych uczuć, potrzeb, podejmowaniu decyzji
  • zaburzeń nerwicowych (lęki, fobie)
  • zaburzeń odżywiania (anoreksja, bulimia, bigoreksja)

Udzielam również profesjonalnej pomocy osobom, które określają się jako DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików)